• Iletisim 2 Rnk
  • Iletisim 3 Bw
Informasoft® Human Resources Management System is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded software that is designed to make the HR activities of your organization easier and helps you keep your team united and motivated.

Yeni Nesil HR Yönetim Sistemini Keşfedin

İş yerinizde teknolojik dönüşümün vazgeçilmez bir parçası da İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin çağdaş teknolojiye paralel bir şekilde yapılandırılabilmesidir. Informasoft® tüm organizasyonunuzun ihtiyaç duyduğu bilgiyi merkezi hale getirmenin sonsuz faydalarını yüksek teknoloji ürünü benzersiz özellikleri ile sağlıyor. TÜBİTAK tarafından "enformatik öncelikli" olarak desteklenen sistem, benzer küresel ürün özelliklerinin çok daha ilerisinde özelliklere sahip bir ekosistemdir.

Informasoft® merkezine temel öğe olarak insanı koymuştur. İnsan merkezli bu sistemde farklı rollere sahip kullanıcılar ihtiyaç duydukları aksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşırlar. IK yetkilileri, eğitmenler, yetkili kullanıcılar değişik alanlarda etkileşimli bir şekilde veri oluşturarak aralarında bir bağlantı sağlarlar. Sistem sosyal anlamda kullanıcıları etkileşime girmeye teşvik etmektedir. Bu özelliğinden ötürü kurumsal gelişime katkısı çok yüksektir.

İnsanı, sistemin merkezinde konumlandıran yapı, iletişimin sürekliliğini sağlamak için belirlenen zamanlara göre kullanıcılara uyarı ve hatırlatmalar gönderir. Ayrıca bu uyarı ve hatırlatmalar çeşitli aksiyonlara bağlanabilir. Örneğin deneme süresi dolan personel ile ilgili bilgi, süre sonundan önce yetkiliye ulaşır.