• Kalite 9001
  • Kalite 27001
Informasoft® Human Resources Management System is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded software that is designed to make the HR activities of your organization easier and helps you keep your team united and motivated.

Kalite

Kalite, Informasoft®’u geliştiren Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ‘nin başarısının temel taşlarından biridir. Boss Yönetişim, kendi hizmetlerinin kalite sistemlerini yönetirken diğer yandan da müşterilerine kalite konusunda mentorluk yapmaktadır.

Rekabetçi ve lider bir yazılım ürünü ortaya çıkarmak için kalite alanında çok çalışılmıştır. Şirketimiz, global müşterilerinin hassas datalarını bulundurduğu için, sürekli denetime tabii tutulmaktadır.

Farklı sektörlerin kendi regülasyonlarına uygun sistemler geliştirerek kalitemizi sürekli arttırma gayreti içindeyiz. Örneğin; sistemimiz BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak veri tutmaktadır.

Sertifikalarımız

ISO 9001
ISO 9001

Güncel ve tutarlı bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Firmamız bu standardın şartlarını sağlayarak ISO 9001 belgesini uzun yıllardır elinde tutmaktadır. Belge hizmetlerimizin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak sağlandığını gösterir.

Bu standart sayesinde; çalışanlarımızın kalite bilinci maksimize edilmiş ve hizmetlerimizin sonuçlarının etkin bir şekilde ölçümlenmesi sağlanmıştır.

ISO 10002
ISO 10002

Firmamız Müşteri Memnuniyeti Sistemi ile birlikte müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeleri sürekli kılmayı amaçlamaktadır. Amacımız hizmetlerimizden memnun olan müşteri sayımızı arttırarak organizasyonumuzun müşteri ile ilgili olan süreçlerini standart hale getirmektir. ISO 10002 müşteriye çok hızlı şekilde cevap verilmesini ve kayıtların güncel tutularak sorunların etkin takibini gerektirir.

ISO 27001
ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) güvenlik ve gizlilik gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenen standarttır. Yeterli ve uygun güvenlik kriterlerinin seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001, kurumların risk yönetimi ve risk planlarını, görev ve sorumluluklarını, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimini, prosedürlerinin hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarının güncel tutulmasını gerektirmektedir. Şirketimiz, tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası kapsamında hizmet vermektedir.

ISO 22301
ISO 22301

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında firmamızın süreçleri salgın hastalık, deprem, yangın, gibi felaket durumlarında dahi sekteye uğramayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda bir felaket durumunun ortaya çıkması hâlinde önceden belirlenmiş iş sürekliliği planlarımız devreye girecek, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksaklık söz konusu olmayacaktır.

ISAE 3402 Type II
ISAE 3402
Type II

ISAE 3402 Type II sertifikası, Boss Yönetişim tarafından sunulan dış kaynak (outsource), bordro, online bordro yazılımı, profesyonel işverenlik, uyum hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bu tür hizmetleri tedarik etmekte olan müşterilerine, müşterilerinin denetçilerine veya Boss’un temsil etmekte olduğu iş ortaklarına ve denetçilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Boss’un bu hizmetleri yerine getirmekte uyguladığı operasyonel, teknik ve idari süreçleri içeren bir sistem tanımlamasını içermektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi
Hizmet
Yeterlilik
Belgesi

TSE tarafından verilen prestijli bir lokal sertifikadır. Hizmet verilecek konunun, ilgili hizmet için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir.

Mali Sorumluluk Sigortası
Mali
Sorumluluk
Sigortası

Firmamız müşterilerimizi muhtemel kayıp ve zararlardan korumak amacıyla 2.000.000 USD tutarındaki mali mesuliyet sigortasına sahiptir.