• Iletisim 2 Rnk
  • Iletisim 3 Bw
Informasoft® Human Resources Management System is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded software that is designed to make the HR activities of your organization easier and helps you keep your team united and motivated.
Widgetkit

Informasoft® Hakkında

Informasoft® CottGroup® tarafından geliştirilmiş ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiş bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Yazılımıdır. Informasoft®, gücünü arkasındaki şirketler grubunun tecrübe ve deneyiminden almaktadır.

Informasoft® ekibi 15 yıldır çeşitli firmaların çözüm ortağı olarak hizmet vermiş ve online yazılımlar geliştirmiştir. Bu online yazılımların bir kısmını Enterprise bir ürün üzerinde birleştirme fikri Informasoft® HRM 'in temellerini atmıştır.

CottGroup® (Consulting, Outsourcing, Technology, Training) şirketlerin farklı süreçlerini yönetmek amacıyla, çeşitli iş modellerine yönelik pratik çözümler sunmak için danışmanlık, dış kaynak (outsource), teknoloji ve eğitim hizmetleri sağlayan bütünsel bir hizmet organizasyonudur. CottGroup® birçok Global 500 firmasına İnsan Kaynakları ve diğer alanlarda hizmet vermeye devam etmektedir. Her sektörden ve büyüklükten firmaya hizmet sunabilen esnek yapısı sayesinde müşterileri için lokal tecrübeye sahip en iyi iş ortağı olmuştur.

CottGroup®'un İnsan Kaynakları Danışmanlığı sektöründeki deneyimi, grubun amiral gemisi olan Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.'nin bu alandaki global hizmet tecrübesi ile ortaya çıkmıştır. Cottgroup® dünya çapındaki seçkin iş ortaklıkları sayesinde bilgi ve tecrübesini arttırarak insan kaynakları uygulamaları, bordro ve yazılım alanlarında lider kuruluşlardan biri haline gelmiştir.

Informasoft® yazılımı, tasarım ve geliştirme aşamasında dört ayrı kanaldan beslenmiştir. Grup firmalarının deneyimi sayesinde danışmanlık, dış kaynak (outsource), eğitim ve teknoloji alanındaki tüm birikim Informasoft® yazılım projesinin ekosistemine aktarılmıştır.

Sistemin başarısı, asıl meslekleri insan kaynakları, özlük, performans ve bordrolama olan uzman bir ekibin doğrudan ihtiyaçlarını yine aynı firma bünyesindeki yazılımcılara aktarması ile ortaya çıkmıştır. İnsan kaynakları uzmanları, danışmanlar, mühendisler ve akademisyenlerden oluşan bir kadro ile ortaya çıkan projede, öncelikle kendi problemini çözme ve kullanıcı dostu bir sistem tasarlayarak operasyon sürelerini azaltma gayesi ile temiz ve hızlı bir altyapı ortaya çıkarmıştır.

Yazılım testlerini teknik ekibin dışında operasyon personelinin ve mevcut müşterilerin yapması verimliliği maksimize etmiştir. Normal şartlarda yazılım geliştirici firmanın bir insan kaynakları projesi geliştirmek için alttaki bilgilere ihtiyacı vardır,

  • Kullanıcı hikayesi
  • Sistemin gereken özellikleri
  • Teknik bilgi
  • Mevzuat bilgisi ve genel uygulamalar
  • Sektörel pratikler
  • Kullanıcı deneyimi ve geri bildirimi

Cottgroup® çatısı altında hali hazırda tüm bu bahsedilen bilgilerin bir arada olması ve derin mevzuat danışmanlık bilgisi, sistemi mükemmelleştirmiştir. Her biri kendi alanında uzman danışmanlarımızın sürekli katkıları, projenin her aşamasında yazılım ekibi ile sağlıklı bir iletişim sürecinin yürütülmesiyle, yaratıcılığın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmıştır.

Diğer taraftan farklı sektörlerden birçok global firmaya insan kaynakları outsource hizmetleri veren ekip, çeşitli sistemlerin başarılı ve eksik yönlerini bizzat deneyimleyerek, bir sentez ortaya konmasına katkıda bulunmuştur. Bu sayede projenin her aşamasında çevik bir şekilde ideal kurguya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Danışmanlarımız yıllarca farklı sistemler üzerindeki yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmak ve hayal ettikleri sisteme ulaşabilmek için tüm süreci benimsemişler ve sahiplenmişlerdir. Bu davranış biçimi sayesinde Informasoft®'un başarısının sırlarından biri olan katılımcı yazılım geliştirme kültürü kurum içerisinde yerleşmiştir.

Ortaya çıkan bu kültürün müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizin etkinliğini, takım çalışmalarımızın yararlılığını, sistemi kullanmaktan ve tanıtmaktan aldığımız keyfi arttırdığını hissediyoruz.

Informasoft® Hakkında bizden henüz bir teklif almadıysanız tıklayınız

Informasoft® seçme yerleştirme, işe alım, sicil yönetimi, bordro, performans ve diğer gizli süreçlerinizi merkezi hale getirir. Gerekli olan değişikliklerin personel tarafından self-service olarak yapılmasına ve izin takibi, masraf takibi gibi süreçlerin otomatikleştirilmesine olanak verir.