• Iletisim 2 Rnk
 • Iletisim 3 Bw
Informasoft® Human Resources Management System is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded software that is designed to make the HR activities of your organization easier and helps you keep your team united and motivated.

Informasoft®'un Lokal Özellikleri

 • Sicil kartı alanlarının lokal ihtiyaçlara ve mevzuata uygun olması. Örneğin kanun numarası, eş-çocuk bilgilerinin takibi yapılmaktadır.
 • Özel sigorta poliçelerinin mevzuata uygun olarak kişi bazında takibini sağlar.
 • Türkiye yasalarına özel asgari geçim indirimi ve benzeri uygulamalar modüler olarak sisteme eklenmiştir.
 • Türkiye mevzuatına uygun olarak izin ve mesai takibi yapılabilmektedir.
 • Beyannamelerin kurumlara otomatik olarak online gönderimine olanak vermektedir. Örneğin sosyal güvenlik kurumuna verilmesi gereken aylık hizmet bildirimi el değmeden tek tıkla kuruma ulaşmaktadır.
 • Giriş ve çıkışlar kurumların online portalına otomatik bağlanarak yapılabilmektedir.
 • Kayıtlı e-posta ile süreçler dijital tebligat kanununa uygun hale getirilmektedir.
 • Hastalık raporlarının yasal takibi otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Haciz, nafaka ve icra takibi modülleri ile personelden kesilmesi gereken bedeller dosya numaralarına göre takip edilir.
 • Takip edilmesi gereken teşvikler ve kontrol noktaları sistemde yer almıştır.
 • Deneme süresi sonu, işe iade davası açma süresi ve benzeri süreleri için ilgili vadelerde sistemin İnsan Kaynakları sorumlularını uyarması için mesaj merkezi geliştirilmiştir. Tüm süreler iş kanunu , sosyal güvenlik ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Bordro parametreleri tamamen Türk yasalarına uygundur.
 • Döviz kurları Türkiye Merkez Bankasından sisteme otomatik olarak aktarılmaktadır.