• Iletisim 2 Rnk
  • Iletisim 3 Bw
Informasoft® Human Resources Management System is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded software that is designed to make the HR activities of your organization easier and helps you keep your team united and motivated.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Informasoft® ile örgütsel dönüşüm

Informasoft® Sistemi’ne geçerek elde edecekleriniz yalnızca stratejik bir gelişim süreci değildir. Kazancınız, kuruluşun tamamında gerek yeteneklerin geliştirilmesi gerek eğitim seviyesinin ve kalitesinin arttırılmasının sağlanmasıdır. Ek olarak, iç iletişimin istenen seviyeye çıkarılmasını sağlayan örgütsel bir dönüşüm süreci de gelecektir. Bu yapı sayesinde gizlilikten ödün vermeden organizasyonun içerisinde insan kaynakları sistemlerine olan bağlılık ve güven seviyesi yükseltilecektir.

Şirket yöneticileri, hızlıca elde edecekleri veriler sayesinde sonuçları daha anlamlı yorumlayarak hızlı karar verebileceklerdir. Başta İnsan Kaynakları Departmanı olmak üzere organizasyonun her alanında başarıyı elde etmek için odaklanılması gereken alanlar daha iyi tanımlanacak ve gelişim sürekli hale getirilecektir.

Bir kurumun amacına ulaşabilmek için vazgeçemeyeceği en önemli sermayesi insandır. İşletmenin diğer varlıklarına nazaran, başarı için insan ve emek faktörlerinin sürekli geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Yıllar boyunca başarılı işletmelerin devamlı olarak çözmeye çalıştığı problemlerden biri de insan sermayesi ile firma başarısı arasındaki ilişkiyi yorumlama çabası olmuştur. Başarı için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, tecrübe ve yetenek gibi faktörlerin etkin bir şekilde yönetimi temel zorunluluktur.

İnsan sermayesi ile başarı arasındaki pozitif ilişki, günlük görevlerin etkin olarak yerine getirilmesi ve verimliliğin artması ile kurulan bir köprü gibidir. Çağımızda bu köprülerin oluşturulması, sağlam ve dinamik alt yapılar gerektirir. Informasoft® günümüz teknolojisinin gerektirdiği tüm dinamiklere sahiptir.

Sistemin sizlere sunduğu gerçek zamanlı, benzersiz olanaklar ve bilgi ile çalışanlarınızın toplam başarı için göstermeleri gereken performansa önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.