• Iletisim 2 Rnk
 • Iletisim 3 Bw
Informasoft® Human Resources Management System is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded software that is designed to make the HR activities of your organization easier and helps you keep your team united and motivated.

Global Trendler ve Sistem Özellikleri

Dünya genelinde yabancı yatırımların artması sonucu, işverenler çalışanlarını yönetebilmek için farklı ülkelerin iş ortamlarına uyumlu sistemler geliştirmeye çabalamaktadırlar. Bu çabalar, ilgili lokasyondaki yasalara uygun politika ve prosedürler geliştirmenin yanında o ülkenin iç dinamiklerinin, günlük yaşam pratiklerinin, kültürünün ve davranış biçimlerinin de dikkate alınmasını kapsar. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri günümüzde farklı ülkelerin özel ihtiyaçlarına göre lokalize edilerek yeni gereksinimleri karşılamaya çalışmaktadır. Ancak aynı yazılımın birçok ülkede kullanılması yöneticilerin ihtiyaç duyacağı bazı fonksiyonlardan vazgeçmek anlamını taşır.

Yasal uyumluluk sorunları ve özel uygulamaların gerekliliği sistemi yönetilemez hale getirir ve çift kayıt tutulmasını gerektirecek alanlar ortaya çıkar.

Sınır ötesi bir yazılımın uyarlama ve lokalizasyon güçlükleri günümüzde aşağıdaki şekillerde çözülmeye çalışılmaktadır:

 1. Global yazılım ile lokal yazılımın bundle edilmesi. (Single Sign On)
 2. Global yazılım ile lokal yazılımın çift kayıt biçiminde çalışması.
 3. Lokal yazılımdan alınan datanın global yazılımın içine yüklenmesi.
 4. Global yazılımın kullanılamaması durumunda ilgili ülkede sadece lokal yazılım kullanılması.

Diğer taraftan ücret ve ek menfaatler ile ilgili farklılıklar, sosyal güvenlik sistemindeki uygulamalar ve vergisel farklılıklar, değişik sistemler üzerinde puantaj ve bordro uygulamalarını güçleştirmektedir. Bu nedenle bordro ile ilgili bilgileri merkezi hale getirmek isteyen firmalar bununla ilgili ek yazılımlar ile bu datayı konsolide etmeye çalışmakta ya da tüm süreci dış kaynak kullanımı (Outsource) yoluyla yönetmektedirler.

İnsan Kaynakları süreçlerinizin bir kısmını outsource ettiğiniz durumda da input ve outputların hazırlanmasında, Informasoft® tedarikçiniz ile aranızda güvenli bir veri köprüsü oluşturmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, yabancıların çalışması ile ilgili usul ve esaslar ile bunlarla ilgili takip edilmesi gereken detaylar üzerindeki çalışmalar da günümüz insan kaynakları yöneticisinin artan ihtiyaçlarından biridir. Eğitim ihtiyaçlarının farklılaşması ve seçme yerleştirme süreçlerinin farklı aşamalarının takibi de günümüz insan kaynakları dünyasının önem verilen konuları arasına girmiştir.

Bahsettiğimiz gelişmelere paralel olarak, çağımız bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve büyük datanın yönetim güçlüklerinden dolayı; gizlilik ve güvenlik son derece önemli hale gelmiştir. Informasoft® gizlilik ve güvenlik alanında en üst seviye uygulamaları kullanmaktadır.

Informasoft®, günümüz modern İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinin sahip olması gereken tüm çeşitliliği eksiksiz olarak sunar. Informasoft®’un sağladığı eşsiz altyapı, organizasyonunuzun en önemli varlığı olan insan sermayesi ile ilgili her aşamada süreçlerinizi hem yasalar ile hem de bilgi teknolojilerinin gelişimi ile uyumlu hale getirir.

Informasoft®'un sunduğu olanaklar temel olarak aşağıdaki modüller ile yapılandırılmıştır.

Informasoft® Modülleri


 • Seçme Yerleştirme
 • CV Ayrıştırma (Resume Parsing)
 • Doküman Yönetimi ve kimlik tarama
 • Kayıtlı e-posta
 • Sicil Yönetimi
 • Personel Self Servis
 • Zaman Takibi
 • Vardiya (Shift) Yönetimi
 • İzin Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Poliçe Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Ücret ve Ek Menfaat Yönetimi
 • Bordro Yönetimi