• blog 2 Rnk
  • blog 3 sb
Informasoft® is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded HR Management Software Platform with features such as CV parsing, social networking, while utilizing OCR techologies and smart encryption. (support number: 714091)
28Nisan

İK'DA DİJİTALLEŞME VE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ SEMPOZYUMU

İK'DA DİJİTALLEŞME VE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ SEMPOZYUMU

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı bölümü tarafından organize edilen İK'da Dijitalleşme ve Zihniyet Dönüşümü sempozyumu 27.Nisan, Çarşamba günü gerçekleşti.

Posted in İNSAN KAYNAKLARI

18Nisan

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAM METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAM METNİ

Kanun No. 6698

Kabul Tarihi: 24/3/2016

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Posted in İNSAN KAYNAKLARI

06Nisan

ÇALIŞANLARIN YENİ NESİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMLERİNDEN BEŞ ÖNEMLİ BEKLENTİSİ

ÇALIŞANLARIN YENİ NESİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMLERİNDEN BEŞ ÖNEMLİ BEKLENTİSİ

İnsan kaynakları yönetim sistemlerindeki en radikal değişiklikler, çalışanların kendi gelişim ve kariyerlerinin kontrolünü eline alacak şekilde yetkilendirildikleri sistemlere olan ihtiyaçlar şeklinde kendini göstermeye başlamıştır. Çalışanların işin yapılması için gerekli olan uzmanlık, fikir ve bilgilere erişim sağladıkları ve daha iyiye yönelmek için ilham aldıkları, baştan aşağı donanımlı BT alt yapıları önemli hale gelmiştir.

Birçok ileri görüşlü organizasyon rekabetin önünde yer almanın yolunun, sadece ürün ve hizmetlerden geçmediğini bilir. Aynı zamanda bu işletmeler, insan ile ilgili araçlar ve proseslere yönelik olarak işlerin yapılma şeklini değiştiren ve insanların motivasyonunu maksimize eden devamlı yeniliğin, başarının temel nedeni olduğunu keşfetmişlerdir. Çalışanların başarılı sonuçlar elde etmek için insana değer veren organizasyon ve sistemlerden beklentileri artmıştır. Dönüşüm yoluyla verimliliğe odaklı organizasyonlar, çalışanların sistemlerden beklentilerini göz önüne almak zorundadırlar.

Posted in İNSAN KAYNAKLARI

<<  1 [2